Tarieven en vergoeding

Tarieven

• Therapie-sessie € 90.
• Intake € 90.
• De gemiddelde duur van een consult is 1 – 1,5 uur.
• Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Vergoeding

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten en geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG. Daarnaast ben ik geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

Transpersoonlijke therapie is een vorm van psychosociale therapie. Vanwege het NFG- en RBCZ-lidmaatschap wordt de therapie door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed vanuit het aanvullende pakket (complementaire / alternatieve zorg). Voordeel hiervan is dat de therapie niet ten laste gaat van het eigen risico. 

Op de site van de NFG is een overzicht te vinden met de vergoedingsmogelijkheden voor psychosociale therapie per zorgverzekeraar.

Het is aan te bevelen om bij de start van een therapie-traject bij de verzekeraar de vergoedingsmogelijkheden te verifiëren.  

www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen


Therapie-overeenkomst

Uiteraard is wederzijds vertrouwen de basis voor succesvolle therapie. Toch is een door beide partijen ondertekende therapie-overeenkomst niet onbelangrijk. Deze versterkt de positie van de cliënt. De therapie-overeenkomst is ook verankerd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en is inmiddels verplicht. 

In de WGBO is onder meer geregeld:

• Het recht op informatie.
• 
Toestemmingsvereiste voor een behandeling.
• De plicht om een cliëntendossier aan te leggen.
• Recht op inzage door de cliënt in het dossier.
• Geheimhouding van cliëntgegevens.  

Voor meer informatie download de therapie-overeenkomst.

Klachtenregeling (Wkkgz)

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staan kwaliteitsregels waaraan iedere zorgverlener moet voldoen. Deze wet geeft ook aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de geleverde zorg. Ik heb de verplichtingen die voor mijn praktijk voortvloeien uit de Wkggz met betrekking tot de afhandeling van klachten ondergebracht bij mijn beroepsvereniging, de NFG.
Ik doe er alles aan om je op een zorgvuldige en respectvolle manier te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Ik nodig je van harte uit om dit vooral eerst met mij te bespreken. Ik sta open voor je opmerkingen en zal altijd zoeken naar mogelijkheden om er samen uit te komen.

Mocht het zijn dat we er samen niet uitkomen dan kunt je contact opnemen met de NFG via de volgende link

www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener

Persoonsgegevens en privacy

Marlies Weijzen, praktijk voor therapie en ontwikkeling hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten. In het kader van de dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Om de privacy van mijn cliënten zo goed mogelijk te waarborgen en om cliënten te informeren hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan, heb ik een privacyverklaring opgesteld.