De therapie

Met transpersoonlijke therapie kun je jezelf op een dieper niveau leren kennen. Je krijgt zicht op je persoonlijke levensverhaal en de patronen en overtuigingen die hier in de loop van de tijd onderdeel van zijn gaan uitmaken. Zicht op en heling van datgene wat je NU in de weg zit.
“The wound is the place where the light enters you.” Rumi

Transpersoonlijke therapie is een vorm van psychosociale therapie. Het is een ervaringsgerichte therapie. Dat betekent dat bij deze therapievorm alle vermogens betrokken zijn die je als mens in je hebt. Het gaat om een integratie van waarnemen, voelen, denken en lichamelijk ervaren. In samenhang kunnen deze vermogens heel effectief ingezet worden bij het ontrafelen van je persoonlijke levensverhaal en de gedachtepatronen en overtuigingen die hier, vaak al vanaf de prille jeugd, onderdeel van zijn gaan uitmaken.

In de loop van een leven kunnen deze gedachtepatronen en overtuigingen leiden tot gewoontepatronen en blokkades die in het hier en nu als lastig, onbevredigend of storend worden ervaren en die verdere groei in de weg staan. Ook al ben je je hiervan bewust, dan is dat vaak onvoldoende om dit blijvend te veranderen. Vooral als je geconfronteerd wordt met situaties die je uitdagen of spannend zijn, stap je bijna als vanzelf in gedrag dat diep ingesleten is en dat echt contact met jezelf en de mensen om je heen in de weg staat.

In therapie kijk ik samen met jou naar de patronen en blokkades die je hinderen om te zien waar je werkelijke behoeften liggen. Ons vertrekpunt is steeds het hier en nu. Ervaringen uit het nu worden gekoppeld aan ervaringen uit het verleden. Door op een diepere gevoelslaag de gedachtepatronen en overtuigingen, die je ooit als kind hebben beschermd, opnieuw te doorvoelen, kan heling plaatsvinden van pijnlijke en bepalende ervaringen uit het verleden. Als je bereid bent om op deze manier open en eerlijk naar jezelf te kijken, kan dit je leiden naar een gevoel van rust, ruimte en heelheid. Een gevoel dat voorbij gaat aan je overlevingspatronen en dat vanuit vrijheid en levensvreugde nieuwe inzichten kan genereren.